Propozície Detského šachového festivalu LIPTOV 2020

Detský šachový festival 2020 sa pre opatrenia na ochranu proti nákaze COVID - 19 nekoná.

V priložených súboroch sú propozície s formulárom prihlášky v slovenčine a angličtine. Boli pripravené v čase, keď o pandémii a následných obmedzeniach sa našich končinách neuvažovalo. Takže sú napísané na "dobré" časy. V prípade záujmu je možné aj nezáväzne vyplniť prihlasovací formulár.

Akékoľvek úhrady treba robiť až po definitívnej informácii, či sa podujatie koná.