Kontakty na organizáciu

Riaditeľ festivalu/Festival director: Juraj Ivan,     mobil: +421 905 701671, e-mail: juraj.ivan@stonline.sk

Hlavný rozhodca/Chief arbiter:        Karol Pekár,  mobil: +421 951 485150, e-mail: pekar@chess.sk